Подхранване за лешоядите

Информация за проекта

Описание на портфолиото

НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛЕШОЯДИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПОДХРАНВАНЕ

Цената за едно подхранване на лешоядите, независимо от броя на хората в групата е 120 лв.

Ние ще осигурим храната за лешоядите и водач орнитолог, който да Ви заведе до мястото и да Ви съпътства в това приключение. А Вие, около 9:00 часа в уречения ден, стигнете до село Поточница, близко до стената на яз. Студен кладенец, в посока Крумовград. Там нашият водач ще Ви обясни какво поведение трябва да имате за да не се безпокоят птиците. Това е важно, за да успеете да ги видите. Заедно ще продължите до село Поточарка, от там за около 20 минути ще стигнете мястото за наблюдение, в непосредствена близост до резерват “Вълчи дол”.

Наблюдението на лешоядите по време на хранене в техния “ресторант” е незабравима атракция. Понякога на площадките за подхранване на лешоядните видове се събират повече от сто птици, които бързат да изядат основното меню. Наблюдаваме ги със зрителна тръба и бинокли на разстояние от около 400 метра. Естествено най-гладните птици са първи, но събратята им не чакат дълго. За около 30 минути разбираме защо тези птици са санитарите на природата. Почистват си масата за хранене до “пълен блясък”. За около 2 часа успяваме да се запознаем с нравите на лешоядите по време на хранене и какво означава да си на върха на хранителната верига. Разбира се, случвало се е птиците да желаят да си оставят храната за по късно, но винаги са там в своя “ресторант”.

НАПРАВЕТЕ ВАШАТА ПРОГРАМА САМИ

Наблюдението на лешояди по време на подхранване прекрасно се комбинира с търсене на минерали в района на Студен Кладенец, наблюдение на други птици, земноводни и влечуги, наблюдение на дивите тарпани, посещение на исторически места или каякинг по яз. Студен Кладенец.

Желаем Ви незабравимо приключение!

Преди около век, в България са се срещали четирите вида лешояди- белоглав, черен, египетски и брадат. Днес от природата на България напълно е изчезнал брадатият лешояд, а като гнездящ вид е изчезнал черния лешояд. Малка част от белоглавите и египетски лешояди са оцелели в Източни Родопи, в района на Маджарово и яз. Студен Кладенец. Основна причина за тяхното изчезване и намаляване, са използваните в миналото отровни примамки, целящи редуциране броя на вълците. През 80-те години на миналия век, като мярка за възстановяване на популацията на белоглавите лешояди /наброяваща само няколко двойки в района на Маджарово и Студен Кладенец/ група запалени природозащитници и Българско Дружество за Защита на Птиците започва тяхното подхранване. Днес двойките на белоглавите лешояди са 77, а тяхното регулярно подхранване продължава БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС.