Фотография на диви животни

Временни укрития

През месеците април, май и юни за снимане на черен щъркел /Ciconia nigra/, синя гарга /Coracias garrulus/, пчелояд /Merops apiaster/ и папуняк /Upupa epops/използваме временни фотографски...
View Project

Укритие за снимане на грабливи птици в полет

Фотографското укритие е специално изградено за заснемане на хищни птици в полет. Цена за ползване: 200 лв. + по 50...
View Project

Укритие за снимане на грабливи птици и вълци

Укритието е едно от най-успешните в България, за снимане на хищни птици. Едновременно могат да снимат четири човека, от четири...
View Project